sys-logo Slika
Kontakt telefon

+387 35 364 036

Kristijan Smiljanić, mr.sci.el.teh.

Slika
"Afazija je česta poljedica nesreće ili moždanog udara i reprezentuje se poremećajem govora, pričanja, čitanja, prepoznavanja i/ili razmjevanja. Pacijenti sa Afazijom moraju da prolaze kroz seriju tretmana sa logopedom da im se poboljšaju ili uspostave govorne funkcije, i u dosta slučajeva moraju ponovo da nauče elemente i tehnike govora.

Kompjuteri i specijalizirane aplikacije su se odavno pokazali kao jako dobri za individualno učenje jezika. Zbog tog razloga logopedija i informatika itekako imaju smisla da se križaju, pogotovo oko navedenog problema, afazije. Poboljšanje govornih funkcija se najbolje postiže upornim i ispravnim vježbanjem, a ova aplikacija pruža upravo to: neiscrpnu bazu vježbi koje pacijenti mogu sami individualno da prolaze, i da vježbanjem ubrzaju oporavak.

U tehničkom smislu, aplikacija Afazija, govorno-jezične vježbe je Widnows aplikacija koja se može startati na bilo kojem PC računaru koji ima Windows XP ili noviji operativni sistem. Instalacija je jednostavna, standardna i nakon par minuta se pojavljuje Afazija ikonica za start aplikacije na desktopu računara. Aplikacija je urađena u savremenim modernim alatima, korištenjem Microsoft tehnologije, .NET frameworka, Visual Studija i posebne baze podataka za vježbe.

Aplikacija sadrži 76 različitih modula, koji su gripisani u 8 značajnih kategorija. Svaki modul sadrži od 10 do 250 individualnih zadataka, to čini skup od preko 4000 različitih zadataka. Takođe pojedini moduli zadatke generišu po slučajnom principu tako da dosta ovih modula, pri startanju pokazuje različite zadatke svaki put.

Svaka vježba / modul je skup multimedijalnih zadataka, gdje se od korisnika traži da sluša neki audio zapis, da pogleda primjer ispravnog govora, da ponovi ponešto, da čita, piše ili slaže elemente, da prepozna ili imenuje objekte sa fotografije i sl. Vježbe uglavnom zahtjevaju reakciju korisnika, i aplikacija uvjek kaže korisniku da li je njegov odgovor tačan ili ne, i uvjek nudi opciju prikaza rješenja korisniku. Aplikacija je prilagođena i za korištenje sa tastature, i za korištenje mišem.

Najveće bogatsvo aplikacije je njen multimedijalni sadržaj. Aplikacija sadrži mnogo materijala, preko 1000 individualnih video zapisa, preko 1500 fotografija i crteža, i preko 2000 tonskih zapisa. Svi ovi zapisi se koriste u nekim od vježbi, i pomažu pacijentu da vidi kako logoped izgovara, da vidi usne, jezik, da čuje pravilan izgovor i da pogleda vizuelne stimulanse kroz fotografije i crteže.

Veliki trud je uložen u razvoj. Preko godina dana je trebalo da se svi materijali snime u studiju i da se obrade i bilo je potrebno dosta vremena da programeri slože sve podatke unutar aplikacije. Aplikacija je intuitivna. Korisnika vodi od vježbe do vježbe, usmjerava ga, postepeno mu daje sve teže i teže zadatke, i cijelo vrijeme ga prati i upozorava na greške, predlaže tačna rješenja, i ponavlja i ispravno pokazuje kako treba.

Aplikacija je savremena, moderna, i jednostvna, i kao takva ima globlani potencijal. Bez ikakvog problema ova bi se tehnologija mogla koristiti i na drugim jezičkim i govornim područjima bez izmjene. Jedino bi autori morali da promjene audio, video i tekstualne materijale na traženi jezik. Ali u tehnološkom smislu, aplikacija zadovoljava sve standarde za distribudiju na globalnom nivou.

Afazija, govorno-jezične vježbe je odličan primjer multidisciplinarnog rješenja jednog bitnog problema, jedan savršen spoj logopedskih i informatičkih znanja, koji u kanačnici može pomoći ljudima da ubrzaju svoj oporavak."
0 0