sys-logo Slika
Kontakt telefon

+387 35 364 036

Profesor Nevzeta Salihović, doktor društvenih nauka iz područja logopedije

Slika
"Aplikacija pod naslovom "Afazija – Govorno-jezične vježbe" predstavlja svojevrsnu inovaciju u Logopediji urađenu na bosanskom jeziku i namijenjenu logopedima praktičarima i pacijentima sa poremećajima verbalne komunikacije. Aplikacija je kreirana stručno po svim postulatima logopedske struke i nauke i reprezentuje autorovo široko teorijsko znanje i praktično iskustvo u području Logopedije.

S obzirom da su kod osoba sa govorno-jezičkim poremećajima najčešće oštećeni razumijevanje govora, ekspresivni govor, čitanje i pisanje, autor je sadržaj Aplikacije rasporedio na 8 glavnih modula: slušanje govora, govor, ponavljanje, razumijevanje, pisanje, čitanje, matematika i pamćenje i slagalica. Kreirajući Aplikaciju po navedenim modulima autor je metodološki ispunio osnovna pravila rehabilitacijskog procesa koja podrazumijevaju primjenu adekvatne i ponavljajuće vizuelne i auditivne stimulacije koja može da dovede do adekvatnog verbalnog reagovanja pacijenta. Ponuđene sekvence u modulima Aplikacije permanentno podstiču odgovor pacijenta, a ne forsiraju ga.

Aplikacija predstavlja skoro 100% izvorno djelo i bit će od velike koristi logopedima praktičarima, pacijentima sa govorno-jezičkim poremećajima i studentima Odsjeka logopedije i surdoaudiologije koji uz pomoć Aplikacije mogu potpuno ovladati metodikom rada sa pacijentima koji imaju govorno-jezičke poremećaje. Djela sličnog sadržaja i kvaliteta ne postoje na području Bosne i Hercegovine. Terminologija koja je korištena u modulima Aplikacije je u skladu sa postojećim propisima i usklađena je sa savremenom terminologijom koja se koristi u međunarodnoj literaturi koja obrađuje problem osoba sa govorno-jezičkim poremećajima.

Sadržaj modula u Aplikaciji je u jezičkom i konceptualnom smislu jasno iznesen. Autor je kreirao ukupno 76 potpuno različitih podmodula koji su raspoređeni u 8 glavnih modula. Ukoliko pacijent redom prođe kroz sve module, a da pri tome ne ponavlja niti jedan zadatak, ne napravi niti jednu grešku i vježba samo koristeći jedno pismo proći će kroz 3487 različih zadataka, od kojih su neki sastavljeni iz više pitanja, dakle proći će kroz više od 4000 različitih primjera.

Većina vježbi sadrže svaka za sebe po više primjera i varijanti. Neki moduli su kompletno random generisani, što znači da je vjerovatnoća ponavljanja istog pitanja veoma mala. Ukoliko cijeli primjer nije random generisan onda je vjerovatno bar dio primjera ili redoslijed odgovora random generisan, što znatno povećava mogućnosti vježbanja i omogućava ponavljanje istih modula, sa istim primjerima više puta, ali različitim pitanjima i zadacima.

Autor je sačinio popis literature koji je citiran na odgovarajući način."
0 0